E1422 (Adipato de dialmidón acetilado)

E1422 (Adipato de dialmidón acetilado)